Salovum

Salovum® är en produkt baserad på Äggulepulver B221® som är en form av exogen tillförsel av höga halter av protein AF. Utvecklingen av Salovum® skedde som ett resultat av att forskarna fann att vissa patienter inte svarade med induktion av AF och man började då undersöka om det skulle gå att tillföra protein AF.