SPC Wheat Defense

SPC Wheat Defense är en patenterad foderingrediens för smågrisar, baserad på special processad havre som stimulerar produktionen av Protein Antisekretorisk Faktor (Protein-AF).

Bakgrund

Utvecklingen av SPC Wheat Defense baseras på innovativ Protein-AF-forskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det har visat sig ha anti-sekretoriska och antiinflammatoriska effekter hos djur. Protein-AF finns i alla studerade arter och celler.

Det finns en stor variation av protein-AF-status mellan individer och protein-AF-aktiviteten ökar genom att mata smågrisar med SPC Wheat defense.

Protein-AF överförs även till griskultingen via råmjölk och mjölk. Nivån i råmjölk har relaterats till frekvensen av neonatal diarré. Dessutom är smågrisarnas Protein-AF-status också relaterad till diarré efter avvänjning. SPC Wheat Defense i kosten stimulerar protein-AF-aktiviteten och minskar frekvensen av diarré. Det har också visats förbättra prestanda hos kliniskt friska smågrisar.

Användning

SPC Wheat Defense används i dieten för smågrisar före och under de första veckorna efter avvänjning. Det minskar frekvensen av diarré efter avvänjning och motverkar effekterna av toxinproducerande bakterier på produktionsprestanda.

Ingrediens

Speciellt bearbetad kärna eller mjöl tillverkat av nordiskt vete.

Dosering

Fem procent i grisens diet före och under de två första veckorna efter avvänjning.

Viktigt

Protein-AF-inducerande diet med SPC Wheat Defense måste införas minst 10-14 dagar före avvänjning för att stimulera den endogena produktionen av det skyddande Protein-AF.