SPC Oat Care

SPC Oat Care är en patenterad foderingrediens för hundar, baserad på special processad havre som stimulerar produktionen av Protein Antisekretorisk Faktor (Protein-AF). För närvarande under klinisk utvärdering.

Bakgrund

Utvecklingen av SPC Oat Care för hundar bygger på innovativ svensk Protein-AF-forskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det har visat sig ha anti-sekretoriska och antiinflammatoriska effekter hos djur. Protein-AF finns i alla studerade arter och celler.

Det finns en stor variation av protein-AF-status mellan individer. Protein-AF-aktiviteten ökar genom att mata hundar med SPC Oat Care, vilket minskar risken för diarré och förbättrar återhämtningen och normaliseringen av kroppens vätskebalans efter hårt arbete.

Användande

För att förhindra lös avföring och för att normalisera kroppens vätskebalans och underlätta snabb återhämtning. Särskilt viktigt för hundar i fysisk träning och tävlingsförhållanden.

Ingredienser

Special processad havre genom en hydrotermisk process. Inga tillsatser och innehåller endast nordisk havre.

Dosering

1 gram per kg kroppsvikt per dag.

Viktig

SPC Oat Care bör, första gången det används, matas under en tvåveckorsperiod innan en endogen produktion av Protein-AF kan uppnås.

Användningsinstruktioner

SPC Oat Care kan användas som foderingrediens eller som kompletterande foder.