Protein Antisekretorisk Faktor

Protein Antisekretorisk Faktor (Protein-AF) är ett endogent protein som finns i alla celler som studerats hos människor och djur. Proteinet spelar en viktig roll i att reglera transporten av vätska och joner över cellmembran i kroppen.

Fakta

När stora mängder vätska utsöndras, till exempel vid diarré, kommer Protein-AF att reglera och normalisera vätsketransporten över tarmväggen och därigenom dämpa det ökade tarmflödet. Därav namnet Protein Antisekretorisk Faktor.

Protein-AF sänker även tryck som orsakas av alltför stora mängder vätskor flöden. Detta spelar en viktig roll till exempel i samband med Ménières sjukdom som orsakas av ett övertryck i innerörat.

Normalt ser man en positiv effekt av Protein-AF inom ett par timmar efter det har tillförts till kroppen. Stimulerar man kroppens egen produktion av Protein-AF genom till SPC-Flakes ser man normalt ett positivt gensvar efter 10-15 dagar.

Bakgrund

Den svenska upptäckten av Protein-AF är ett direkt resultat av det förbud av antibiotika som tillväxtfrämjande medel i foder som genomfördes 1986. Ett gemensamt vetenskapligt projekt inleddes som kombinerade expertis från veterinärmedicin, mikrobiologi, infektionssjukdomar och immunologi. Antibiotikan förhindrade effektivt diarré efter avvänjning hos grisar och förbudet resulterade i en ökad förekomst av diarré vilket också antalet dödsfall bland smågrisar på grund av diarré. Protein-AF upptäcktes som ett direkt resultat av denna forskning.

Det första djurfodret med Protein-AF utvecklades för att stimulera smågrisarnas egen produktion av Protein-AF. Användningen av detta nya specialfonder visade sig vara mycket effektivt och minskad förekomst av diarré och dödsfall hos griskultingarna.

Eftersom de inblandade mekanismerna är av allmän fysiologisk karaktär började forskare utveckla liknande spannmålsbaserad mat för människor som lider av inflammatoriska tarmsjukdomar, såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Detta resulterade i det första godkända livsmedlet för speciella medicinska ändamål (FSMP) i Sverige 2000.

Det har visats att Protein-AF hämmar ökade tarmflöden orsakad, inte bara av kolera, utan också av flera andra kända toxiner, dvs E. coli, Campylobacter, Clostridium difficile och okadainsyra, blåmusseltoxinet.