SPC-Flakes

SPC-Flakes är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål med antisekretoriska effekter för kostbehandling av diarré i samband med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) såsom ulcerös kolit och Mb Crohn, eller symptom av Mb Ménière (yrsel).

Om

SPC-Flakes är en naturlig produkt och kan användas som en del av en normal kosthållning. De stimulerar kroppens egen produktion av protein antisekretorisk faktor (Protein-AF), som har en antisekretorisk effekt och reglerar vätsketransport över cellmembran i kroppen. SPC-Flakes kan användas så väl av barn som gravida och ammande kvinnor. SPC-Flakes bör användas efter samråd med läkare eller dietist.

SPC-Flakes bygger på innovativ svensk forskning, med ursprung i upptäckten av Protein-AF. SPC-Flakes är en unik och patenterad produkt.

Ingredienser

SPC-Flakes består endast av special processad havre som genomgått en patenterad hydrotermisk process, för vilken inga tillsatser tillsätts eller använts. Enzymer frigörs och aminosyror och monosackarider produceras när stärkelse i havren bryts ner.

Användning

En daglig dos av SPC-Flakes är 1 gram per kg kroppsvikt. Detta kan delas in i 2–3 portioner. 1 dl SPC-Flakes motsvarar cirka 50 g.

SPC-Flakes är lämpligt för både vuxna och barn över ett år och kan även användas av gravida och ammande kvinnor. De kan till exempel användas när produkter som hämmar tarmrörelser bör undvikas. Det tar ungefär två veckors innan den fullständiga effekten av SPC-Flakes uppnås.


SPC-Flakes kan konsumeras som de är, till exempel med yoghurt eller mjölk. De kan även tillagas som gröt eller användas i bakning samt blandas med andra korn eller flingor utan att tappa effekt.

Salovum kan med fördel användas parallellt de första dagarna efter SPC-Flakes har introducerats. På så vis uppnår du ett snabbt resultat från din Protein-AF-behandling.

Biverkningar, interaktioner och försiktighetsåtgärder

Inga biverkningar eller interaktioner med andra livsmedel eller läkemedel har rapporterats i samband med konsumtion av SPC-Flakes. SPC-Flakes ska aldrig ersätta eller ändra någon nuvarande diet eller medicinering. Personer med celiaki eller glutenintolerans bör undvika SPC-Flakes.

Var kan man köpa?

SPC-Flakes säljs i ett tiotal länder och kan förskrivas av läkare och dietister i bland annat Sverige och Norge. Kontakta oss för att få veta mer om var du kan köpa SPC-Flakes i ditt närområde.

Produktblad