Välkommen till
Lantmännen Functional Foods

Lantmännen Functional Foods utvecklar och marknadsför ingredienser med hälsopåståenden för mat, drycker, kosttillskott och foder, samt livsmedel för speciella medicinska ändamål och kosttillskott.

Just nu är vår svenska hemsida under uppbyggnad och vi arbetar för att få alla bitar på plats så snart som möjligt. Tills dess hänvisar vi till att läsa vidare på vår engelska hemsida eller kontakta oss.