Lantmännen Functional Foods utvecklar och marknadsför livsmedel för speciella medicinska ändamål och livsmedel med godkända hälsopåståenden. Fokus ligger på växande hälsoområden som magbalans, blodsockerbalans och hjärtbalans. I vårt sortiment ingår varumärken som SPC-Flakes, Salovum, PromOat och PrOatein.