Reumatoid artrit

Reumatoid artit eller ledgångsreumatism  är en inflammatorisk sjukdom. 

Användningsområde

Reumatoid artrit, eller RA, tillhör gruppen kroniska ledsjukdomar där brosk, skelett och även annan stödjevävnad angrips av en kronisk inflammation. Inflammationen ger långsamt skador på leden. Även hud, ögon och inre organ kan bli inflammerade.

RA är en autoimmun sjukdom där kroppens eget försvarssystem, immunsystemet, angriper kroppens egna vävnader. Det är den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen. Orsaken till reumatoid artrit är okänd, ärftlighet har en viss, begränsad betydelse. En allmän uppfattning bland specialister är att sjukdomen utvecklas och visar sig till följd av störningar i immunsystemet. Vad som får immunsystemet att reagera och skada vävnader i kroppen är ännu inte helt klarlagt.

RA förekommer hos cirka 1 procent av befolkningen i Sverige och förekommer tre gånger så ofta hos kvinnor som hos män. Insjuknandet kan ske i alla åldrar, även hos barn, men är vanligast mellan 40 och 65 års ålder. Oftast börjar RA smygande under loppet av några veckor till månader. Man brukar känna sig stel på morgonen, trött, sjuk i största allmänhet och ibland får man lätt feber innan symptomen från enskilda leder börjar dyka upp.

Ledbesvären börjar oftast i händerna, finger- och handlederna. Båda händerna drabbas samtidigt och på samma sätt. Inflammationen gör lederna svullna, ömma och ibland varma. Stelheten och ömheten är värst på morgonen och avtar under dagen. Symptomen kan minska i perioder men blommar upp igen. De flesta leder i kroppen kan drabbas, men det är omöjligt att förutse vilka och när det kommer att ske.
Om ledernas form ändras och det blir svårt att röra dem kan man operera. Antingen ersätts leden med en protes eller så stelopereras den. Det minskar smärtan och underlättar starkt för patienten att klara av sina vardagliga sysslor.


Kliniska studier


Behandlingseffekt

En positiv behandlingseffekt kan i normalfallet ses inom några timmar med Salovum®. Om man slutar med AF-produkterna ses en avtagande effekt efter några veckor. Om man börjar på nytt nås tidigare AF-nivåer i plasma redan inom några dagar, vilket tyder på att det finns ett biologiskt minne för syntes av protein AF i kroppen.

Behandling med Salovum® kan vara den lämpligaste AF-terapin hos patienter med svårigheter att äta stora mängder specialprocessade cerealier. Studieresultaten tyder också på att patienter som inte svarar på behandling med AF-inducerande spannmål i form av SPC-Flakes® kan bli hjälpta av behandling med Salovum® .

Hos svårt sjuka patienter eller hos patienter med förmodat låga AF-nivåer kan behandling inledas med Salovum® för att på så sätt ge mycket höga halter av protein AF direkt i tarmen utan att först låta kroppen producera det. Vanligtvis kan man sluta med äggulepulvret inom 5-10 dagar och därefter bara ge en underhållsdos med SPC-Flakes® för att på så sätt stimulera kroppens endogena AF-produktion.


Dosering

Normaldoseringen av Salovum® är 4g tre gånger dagligen. Pulvret rörs ut i lite kall vätska, t ex juice eller vatten, och blandas lättast om man använder en visp eller mixerstav.

För att hjälpa kroppens egna produktion av protein AF är det värdefullt att introducera kosttillägg med AF-inducerande cerealier (SPC-Flakes®) i samband med eller som uppföljning av behandling med Salovum® .


Biverkningar

AF-produkterna har ätits av tiotusentals patienter och biverkningar finns knappt rapporterade. Enstaka patienter har rapporterat att de tillfälligt blivit hårda i magen. För att undvika detta rekommenderas en gradvis ökning av dosen under några dagar tills normaldos intas.

Ej heller finns rapporterat om några interaktioner med andra produkter eller läkemedel, vilket är viktigt att känna till då patienterna kan fortsätta med eventuellt annan samtidig medicinering. Äggallergiker skall dock undvika Salovum®.


Inköpsställen

Salovum® säljs receptfritt endast på apotek. Sedan den 31 december 2010 är Salovum® och SPC-Flakes® upptagna i den nya reviderade listan över förskrivningsbara livsmedel för barn under 16 år och de ingår därmed i högkostnadsskyddet för barn under 16 år.

För patienter som är 16 år eller äldre kan dietister och vanligtvis läkare förskriva Salovum® som livsmedel för särskilda näringsändamål, ”sär-när”. Kostnaden för patienten kan dock variera från landsting till landsting.