Mb Crohn

Morbus Crohn är en inflammatorisk tarmsjukdom som kommer och går i perioder (skov). 

Användningsområde

Crohns sjukdom är ett kroniskt inflammationstillstånd som i perioder ger magsmärtor och diarré samt viktminskning, avlöst av perioder med få eller inga symptom. Sjukdomen startar ofta i 20-30-årsåldern och förlöper med periodvisa anfall (skov) med varierande duration. Dessa perioder övergår sedan i lugnare faser då man inte känner av symptomen så mycket. Ibland kan symptomen försvinna helt en tid, men själva sjukdomen kan för närvarande inte botas.

Sjukdomen drabbar typiskt den den nedersta delen av tunntarmen (ileum) och/eller den översta delen av tjocktarmen (colon), även om den i vissa fall drabbar andra delar av magtarmkanalen. De sjuka delarna av tarmen blir röda och svullna och det kan uppstå sår som blöder. När inflammationstillståndet läker bildas ärrvävnad som kan ge förträngningar i tarmen.
Orsaken är okänd men förekomst i släkten ökar risken att få sjukdomen. Man tror att någonting sätter igång kroppens immunförsvar och angriper tarmslemhinnan, vilket ger djupa sår i tarmen. Sjukdomen förekommer oftare hos rökare.
Symptomen skiljer sig mycket beroende på hur stor del av tarmen som är drabbad. Många patienter har under en längre tid haft svaga symptom och det går ofta flera år innan diagnosen ställs. Symptomen kan visa sig som tillfälliga anfall av feber, diarré med ibland läckande avföring, magont (eftersom avföringen får svårare att passera när det blir ärrbildningar i tarmen), trötthet (eftersom kroppen får svårare att ta upp näring från maten), dålig aptit, viktminskning utan förklarlig anledning, bölder och fistlar (inflammerade små gångar som har förbindelse med tarmen) och allmänt illamående.
Det förekommer att andra delar av kroppen också drabbas av inflammation. Vanligast är att man får problem med lederna, ögoninflammation eller hudförändringar. I sällsynta fall kan man få sjukdomar i levern eller njurarna. Risken för att få blodproppar och tarmcancer ökar också. I många fall kan man leva ett normalt eller nästan normalt liv. Flera studier har visat att för de allra flesta påverkar sjukdomen inte livslängden.
I Sverige insjuknar ungefär 500 personer varje år och ca 30 000 personer beräknas ha Crohns sjukdom. Det är något fler kvinnor än män som drabbas.


Kliniska studier

De goda resultaten med AF-behandling vid Crohns sjukdom har medfört att kirurgerna börjat AF-behandla fler patienter som genomgår operationer mot mag-tarmkanalen där man erfarenhetsmässigt vet att det kommer att sluta med en dålig tarmfunktion.

Behandlingen inleds tidigt genom att ibland redan första dygnet tillföra Salovum® löst i vanlig juice för att på så sätt ge mycket höga nivåer av protein AF direkt i tarmen utan att låta kroppen först producera det. För det mesta kan man sluta med äggulepulvret inom 5-10 dagar och därefter bara ge en underhållsdos med AF-inducerande spannmål i form av SPC-Flakes®, eftersom man vill att den endogena AF-produktionen hos patienterna skall stimuleras.


Behandlingseffekt

En positiv behandlingseffekt kan i normalfallet ses inom några timmar med Salovum®. Om man slutar med AF-produkterna ses en avtagande effekt efter några veckor. Om man börjar på nytt nås tidigare AF-nivåer i plasma redan inom några dagar, vilket tyder på att det finns ett biologiskt minne för syntes av protein AF i kroppen.

Behandling med Salovum® kan vara den lämpligaste AF-terapin hos patienter med svårigheter att äta stora mängder specialprocessade cerealier. Studieresultaten tyder också på att patienter som inte svarar på behandling med AF-inducerande spannmål i form av SPC-Flakes® kan bli hjälpta av behandling med Salovum® .

Hos svårt sjuka patienter eller hos patienter med förmodat låga AF-nivåer kan behandling inledas med Salovum® för att på så sätt ge mycket höga halter av protein AF direkt i tarmen utan att först låta kroppen producera det. Vanligtvis kan man sluta med äggulepulvret inom 5-10 dagar och därefter bara ge en underhållsdos med SPC-Flakes® för att på så sätt stimulera kroppens endogena AF-produktion.


Dosering

Normaldoseringen av Salovum® är 4g tre gånger dagligen. Pulvret rörs ut i lite kall vätska, t ex juice eller vatten, och blandas lättast om man använder en visp eller mixerstav.

För att hjälpa kroppens egna produktion av protein AF är det värdefullt att introducera kosttillägg med AF-inducerande cerealier (SPC-Flakes®) i samband med eller som uppföljning av behandling med Salovum® .


Biverkningar

AF-produkterna har ätits av tiotusentals patienter och biverkningar finns knappt rapporterade. Enstaka patienter har rapporterat att de tillfälligt blivit hårda i magen. För att undvika detta rekommenderas en gradvis ökning av dosen under några dagar tills normaldos intas.

Ej heller finns rapporterat om några interaktioner med andra produkter eller läkemedel, vilket är viktigt att känna till då patienterna kan fortsätta med eventuellt annan samtidig medicinering. Äggallergiker skall dock undvika Salovum®.


Inköpsställen

Salovum® säljs receptfritt endast på apotek. Sedan den 31 december 2010 är Salovum® och SPC-Flakes® upptagna i den nya reviderade listan över förskrivningsbara livsmedel för barn under 16 år och de ingår därmed i högkostnadsskyddet för barn under 16 år.

För patienter som är 16 år eller äldre kan dietister och vanligtvis läkare förskriva Salovum® som livsmedel för särskilda näringsändamål, ”sär-när”. Kostnaden för patienten kan dock variera från landsting till landsting.