Mastit

Mastit eller mjölkstockning är en inflammationeller infektion i bröstkörtlarna.

Användningsområde

Mastit definieras oftast som mjölkstockning och inflammation eller infektion i bröstkörtlarna. Det uppstår vanligen när som helst inom de första månaderna efter förlossningen. Det är ett vanligt och smärtsamt tillstånd hos ammande mödrar och det drabbar upptill en tredjedel av kvinnorna.

Mjölkstockning innebär att en eller flera mjölkgångar blir tilltäppta så att mjölken inte kan komma ut. Ofta drabbas ett bröst i taget. Det kan kännas som en öm kula eller klump i bröstet. Oftast mår kvinnan bra, men hon kan också känna sig lite sjuk. Mjölkstockning kan ge lätt feber och kan bero på att mamman blivit kall eller suttit i drag, ofta samtidigt som en mjölkgång inte tömts ordentligt. En BH som klämmer eller någon annan typ av tryck kan också vara orsaken.

Mjölkstockning kan ibland utvecklas vidare till mastit. Mastiten kan vara en inflammation, men den kan också bero på en infektion av bakterier, oftast stafylokocker. En infekterad mastit kan uppstå utan att man först haft mjölkstockning om det kommer in bakterier i bröstet via sprickor och sår. Symptomen kommer ofta plötsligt och kvinnan kan känna sig mycket dålig.

Det kan vara svårt att avgöra om mastiten är infekterad, varför antibiotika ibland ordineras för säkerhets skull. Skillnaden mellan vanlig mjölkstockning och mastit är att vid mastit får man förutom mjölkstockningssymptom även mycket hög feber, 39-40 grader, varför kontakt bör ske med sjukvården.

Bröstkörtelinflammation kan vid enstaka tillfällen utvecklas till varbildning (abscess), så kallad bröstböld. Vanliga symptom är att febern går ner och att kvinnan känner sig bättre. Det infekterade stället känns mjukt, men med fingret kan man känna att det finns var under huden och när man trycker blir det en fördjupning en stund. Bröstet gör intensivt ont och huden kan vara spänd och glansig. Vid bröstböld bör läkare alltid kontaktas.


Kliniska studier


Behandlingseffekt

En positiv behandlingseffekt kan i normalfallet ses inom några timmar med Salovum®. Om man slutar med AF-produkterna ses en avtagande effekt efter några veckor. Om man börjar på nytt nås tidigare AF-nivåer i plasma redan inom några dagar, vilket tyder på att det finns ett biologiskt minne för syntes av protein AF i kroppen.

Behandling med Salovum® kan vara den lämpligaste AF-terapin hos patienter med svårigheter att äta stora mängder specialprocessade cerealier. Studieresultaten tyder också på att patienter som inte svarar på behandling med AF-inducerande spannmål i form av SPC-Flakes® kan bli hjälpta av behandling med Salovum® .

Hos svårt sjuka patienter eller hos patienter med förmodat låga AF-nivåer kan behandling inledas med Salovum® för att på så sätt ge mycket höga halter av protein AF direkt i tarmen utan att först låta kroppen producera det. Vanligtvis kan man sluta med äggulepulvret inom 5-10 dagar och därefter bara ge en underhållsdos med SPC-Flakes® för att på så sätt stimulera kroppens endogena AF-produktion.


Dosering

Normaldoseringen av Salovum® är 4g tre gånger dagligen. Pulvret rörs ut i lite kall vätska, t ex juice eller vatten, och blandas lättast om man använder en visp eller mixerstav.

För att hjälpa kroppens egna produktion av protein AF är det värdefullt att introducera kosttillägg med AF-inducerande cerealier (SPC-Flakes®) i samband med eller som uppföljning av behandling med Salovum® .


Biverkningar

AF-produkterna har ätits av tiotusentals patienter och biverkningar finns knappt rapporterade. Enstaka patienter har rapporterat att de tillfälligt blivit hårda i magen. För att undvika detta rekommenderas en gradvis ökning av dosen under några dagar tills normaldos intas.

Ej heller finns rapporterat om några interaktioner med andra produkter eller läkemedel, vilket är viktigt att känna till då patienterna kan fortsätta med eventuellt annan samtidig medicinering. Äggallergiker skall dock undvika Salovum®.


Inköpsställen

Salovum® säljs receptfritt endast på apotek. Sedan den 31 december 2010 är Salovum® och SPC-Flakes® upptagna i den nya reviderade listan över förskrivningsbara livsmedel för barn under 16 år och de ingår därmed i högkostnadsskyddet för barn under 16 år.

För patienter som är 16 år eller äldre kan dietister och vanligtvis läkare förskriva Salovum® som livsmedel för särskilda näringsändamål, ”sär-när”. Kostnaden för patienten kan dock variera från landsting till landsting.