Livsmedel för speciella medicinska ändamål

SPC-Flakes® och Salovum® är bägge klassificerade som livsmedel för speciella medicinska ändamål (vilket inte är detsamma som functional food) enligt Livsmedelsverkets SLVFS 2000:15.