Protect Saltbalans kalv och gris

Protect Saltbalans® tillför salter men inducerar också AF.

När smågrisar och kalvar får diarré skall man ersätta den vätska och de salter de förlorar. Protect Saltbalans® är till för detta och inducerar också AF. Många använder Protect Saltbalans® i förebyggande syfte efter exempelvis avvänjningen av smågrisarna. Om man inte vill ge den upplöst i vatten fungerar det utmärkt att ge torrt i en torvprodukt och självklart skall grisarna alltid ha fri tillgång till vatten.

Protect Saltbalans® för grisar används också till föl och mink.