Krafft häst

Krafft lanserar prestationsfoder med SPC för hästar.

Under 2006 genomfördes en fältstudie på ca 100 högpresterande hästar hos utvalda tränare och ryttare. Resultatet blev positivt och hösten 2007 lanserades Krafft Sport SPC® som var ett tävlingsfoder med tillsats av SPC-Flakes®. Försäljningen gick så bra att ytterligare en produkt, Krafft Groov SPC®,  lanserades hösten 2008. Den senare är ett fiberrikt foder som passar till många olika hästar och för att temperera tävlingshästar. 2013 lanserades Krafft Maxbalance SPC. Dessa produkter kan användas var för sig eller tillsammans.

Idag heter produkterna Krafft Performance Energy, Krafft Performance Maxbalance och Krafft Performance. Läs mer på www.krafft.nu

Produkterna säljs i hela Sverige samt i flera europeiska länder, bl a Frankrike och Italien. Fodret används främst till hästar som har problem med vätskebalansen vid hårda prestationer. Erfarenheten har dock visat att det fungerar bra på många olika typer av hästar, t ex hästar med fång, hästar med lös mage mm.