Om AS-Faktor

AS-Faktor är ett forsknings- och utvecklingsföretag (FoU) inom Svenska Lantmännen som är en av Europas största koncerner inom livsmedel och lantbruk.

AS-Faktor bildades 1996 för att utveckla och högförädla produkter från svenska gårdar. Forskning och utveckling baseras bl a på en svensk upptäckt av ett protein kallat AF (Antisekretorisk Faktor). AS-Faktor arbetar inom tre områden; Livsmedel för speciella medicinska ändamål, Specialfoder till gris, kalv och häst samt läkemedelsutveckling som en spin-off effekt från ”matsidan”.  

Vi började utvecklingen genom att styra sammansättning på foder/mat så att kroppen producerar protein AF. I denna grupp finns bl a smågrisfodret Trygge®  och SPC-Flakes® 

En annan grupp består av naturligt framställda antisekretoriska proteiner. Detta gör vi genom att utfodra höns med ett specialfoder som får hönsen att producera äggulor med höga halter av AF-proteiner. Där finns produkten Salovum®  som säljs på apoteken.

Den tredje gruppen består av en syntetiskt framställd peptid, AF-16®. Man har på laboratorium tillverkat en kopia av en bit av det naturliga proteinet. Samtliga produkter skyddas av patent i många länder runt om i världen.