Informationsmaterial

Över 50 vetenskapliga artiklar om protein AF finns publicerade i världens största databas för medicinska artiklar från vetenskapliga tidskrifter, Medline. Klicka på länken till pubmed och ange sökordet ”antisecretory factor”. Ytterligare ett 100-tal artiklar och studier finns att söka via vanliga sökmotorer genom att exempelvis använda orden ”antisekretorisk faktor”, ”antisecretory factor”, ”protein AF”, ”SPC-Flakes”, ”Salovum” och ”AF-16”.

Till pubmed